Välkomen! Welcome! Buoris!

 
”Buoremus ájgge”, ”den bästa årstiden”, är en CD på lulesamiska för barn och ungdomar. Lulesamiska är idag ett hotat minoritetsspråk i Sverige.
Sara Aira Fjällström är lärare i lulesamiska och brinner för att hålla språket vid liv. Mandy Senger har alltid sysslat med musik och låt skrivande.
2005 deltog Mandy i en språkkurs som Sara höll i, där båda blev inspirerade och idén föddes att skriva nya barn visor på lulesamiska och producera en CD. Hösten 2005 började arbetet med att skriva musik och texter.
Cd produktionen involverade många människor, dom som korrekturläste texterna, alla musiker och vokalister, flera studiotekniker, en producent, konstnärer, och en layout-designer såsom andra som hjälpte på ett professionellt sätt att producera den här skivan. Dessutom fick projektet finansiellt stöd av olika bidragsgivare. Ett stort tack till dem!
18 Juni 2007 var ” Buoremus ájgge” färdigställt och firades med en releasekonsert på Ájtte museum i Jokkmokk.
 
 
“Buoremus ájgge” ,” The Best Time of the Year”, is a CD for children in the sami language that’s spoken in the area around the Luleå river. The sami people are a minority in Sweden and that particular dialect stands under the threat of extinction. Sara Aira Fjällström is a teacher in sami language and eager to preserve the language.
Mandy Senger has always been busy herself with song writing and playing music. In June 2005 Mandy attended a sami language course where Sara was the teacher. There they both were inspired and the idea was born to write new songs for children and produce a CD. In autumn 2005 the process of song writing started.
The CD production involved a lot of people, those who proof read the lyrics, all the musicians and the vocalists, the sound engineers, the producer, the artists and their artwork, the layout designer and many people that supported this project, not to forget the financial support the project received. A special thanks to all of them.
18th June 2007 the release of the CD “buoremus ájgge” was celebrated with a concert at the museum Àjtte in Jokkmokk.
 

”Buoremus ájgge” la ådå julevsámegielCDa mánájda.
Sara Aira Fjällström skåvlli julevsámegielav ja sujna li hilá sábmáj. Mandy Senger tjállá musijkav ja musijkkatevstajt.
Giesen 2005 lågåj Mandy sámegielkursav Sámijåhpadus guovdátjin gånnå Sara lij skåvlik. Dalloj dan kursan huomáhijga ådå mánnáCDav julevsábmáj dahkat. Juo tjavtjan álgijga dajna bargujn, musijkav ja musijkkatevstajt tjállet.
Ålos li viehkedam CDav ållit, degu tevstajt låhkåt, gåvåjt bájnnit, bårdudallamav hábbmit, báddit, tjuojadiddje, lávllo, dahkke, biednikvadde ja ålos vil gudi li garrasit barggam.
Biehtsemáno 18 b. 2007 lij muddo CDav luojttet. Konsärtta lij dan biejve Ájten Jåhkåmåhken.

Gijttin gájkajt gudi li viehkedam CDav ”Buoremus ájgge” ållit!